"Краснописци и сладкодумници"

Описание: За подпомагане по български език и литература
Изисквания: За деца със затруднения по български език и литература
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 13.10.2016 г.