"Да успеем заедно"

Описание: За подпомагане на учениците по български език и литература
Изисквания: за ученици със затруднения по български език
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 13.10.2016 г.