"Математиката лесна и интересна"

Описание: за подпомагане по математика
Изисквания: за деца със затруднения при усвояване на учебния материал по математика
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 13.10.2016 г.