"Малки атлети"

Описание: По интересни часове по физическо възпитание и спорт - лека атлетика
Изисквания:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 4 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 13.10.2016 г.