Математика - 8 клас

Описание: Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика, чрез повече практически упражнения
Изисквания: - допълване и разширяване на знанията по математика; - създаване на траен интерес към практическото приложение на математическите знания;
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 8 до 8 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 21.7.2017 г.