Български език и литература - 8 клас

Описание: Работа с ученици от 8 клас за овладяване на книжовно-езиковите норми и създаване на аргументативен текст
Изисквания: - Изграждане на умения за извличане на информация от текст; - Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 10 до 10 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 24.7.2017 г.