Български език и литература - 11 клас

Описание: Дейността на клуба е за обучителни затруднения за ученици от 11 клас
Изисквания: - Изграждане на умения за извличане на информация от текст; - Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 24.7.2017 г.