Подготовка за матура по БЕЛ

Описание: Преодоляване на пропуските на ученици от 12 клас , свързани със знанията и уменията върху книжовно -езиковите норми
Изисквания: - допълване и разширяване на знанията по БЕЛ; - подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ;
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 24.7.2017 г.