Информационни технологии

Описание: Обучение на ученици със затруднения по изучавания предмет и подготовка за Национално външно оценяване
Изисквания: - допълване и разширяване на знанията по Информационни технологии; - успешно прилагане на ИКТ в практически ситуации;
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 10 до 10 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 24.7.2017 г.