Млади волейболисти

Описание: Изучаване на волейболните тактики и техники
Изисквания: Физкултурен салон с волейболно игрище
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.9.2017 г.