Театрално студио

Описание: Създаване на театрално студио, в което учениците да се отъждествяват с любими герои от театъра и литературата. Да откриват и развиват артистичните си заложби, да се потопят в колоритния свят на изкуството. Това ще провокира креативност, ще стимулира въображението, ще активира желание за себеизява, ще осмисли свободното врем.
Изисквания: Артистичност и желание за сценична изява.
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 3 до 7 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 22, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.9.2017 г.