Туристически клуб - Културно - историческо наследство

Описание: Организиране на туристически експедиции за изследване и опознаване на културно - историческото наследство на Източните Родопи. Запознаване с последствията от вандализма, разрухата и липсата на грижа. Да научим подрастващото поколение, че паметниците на световното и национално културно - историческо наследство принадлежат на всички нас и грижата за тях е наша отговорност.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 9 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Месец
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.9.2017 г.