Туристически пътеки

Описание: Ориентиране по местни предмети. Движение по очертан маршрут. Запознаване с компас и движение по азимут. Правила за движение сред природата. Опасности, свързани с поведението на туристите. Опазване на околната среда. Екипировка на младия турист.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Месец
Начална дата: 1.10.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.9.2017 г.