„Аз смятам и мисля“

Описание: Заниманията в клуб „Аз смятам и мисля“ имат за цел подпомагане, допълване и усъвършенстване на общообразователната подготовка на учениците по математика, както и усъвършенстване на познанията и уменията за прилагането им. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на задължителния минимум от знания по математика.Постигане на положителни резултати на учениците и овладяване на трайни знания.
Изисквания: Класна стая с нагледни материали, проектор, занимателни тетрадки,книжки.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 16.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 13.9.2017 г.