Математика за всички

Описание: Развитие на уменията за учене; Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
Изисквания:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 16.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 14.9.2017 г.