Клуб "Зная и мога"

Описание: 1. Разширяване и задълбочаване на математическите познания и умения на учениците за решаване на задачи с аритметичните действия: събиране, изваждане, умножение, деление. 2. Решаване на съставни текстови задачи, с цел да се формират умения за представяне на ситуации от реалния свят с математически модел. 3. Развиване на умения за генериране на закономерности, свързани с числата и геометричните фигури. 4. Да се развиват наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта. 5. Да придобият умения за логически изводи, за формулиране дефиниции на понятия, за анализ, синтез, систематизация и обобщение на понятия, твърдения и изводи.
Изисквания: 1. Решаване на съставни текстови задачи, с цел да се формират умения за представяне на ситуации от реалния свят с математически модел. 2. Развиване на умения за генериране на закономерности, свързани с числата и геометричните фигури. 3. Да се развиват наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 4 на Седмица
Начална дата: 9.10.2017 г., Крайна дата: 21.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 19.9.2017 г.