Клуб "Българче"

Описание: 1. Получаване на знания за географски и исторически обекти в родния край. 2. Проучване, опознаване и опазване на културното наследство на България. 3. Развиване на умения за наблюдателност, генериране на закономерности, свързани с исторически събития и обичаи. 4. Да придобият умения за логически изводи, за формулиране дефиниции на понятия, за анализ, синтез, систематизация и обобщение на понятия, твърдения и изводи. 5. Да развият умения за творчество, усет към красотата на миналото ни, умения за пресъздаване на събитията, чрез сценично изпълнение и развитие на речта.
Изисквания: 1. Развиване на умения за наблюдателност, генериране на закономерности, свързани с исторически събития и обичаи. 2. Да придобият умения за логически изводи, за формулиране дефиниции на понятия, за анализ, синтез, систематизация и обобщение на понятия, твърдения и изводи. 3. Да развият умения за творчество, усет към красотата на миналото ни, умения за пресъздаване на събитията, чрез сценично изпълнение и развитие на речта.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 20 на Седмица
Начална дата: 1.6.2018 г., Крайна дата: 26.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 19.9.2017 г.