Млади артисти

Описание: Работа с художествен текст. Изразително четене. Сценично поведение.
Изисквания: Изразителност на изказа. Умения за поведение на сцената.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 20 на Месец
Начална дата: 1.6.2018 г., Крайна дата: 27.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 19.9.2017 г.