Спортна дейност – футбол и тенис на маса

Описание: Целта на заниманието е учениците да водят активен спортен живот , да оползотворят свободното извън учебно време, чрез спортни инициативи, като участие в тренировки по футбол, между училищни състезания срещу свои връстници. Чрез спортните изяви, участниците ще бъдат насърчавани да усвоят основни умения и навици за здравословен начин на живот, повишаване двигателната активност, стремеж към активен спортен живот и задълбочаване и разширяване на вече придобити умения.
Изисквания: Необходимо ще бъде закупуването на спортно-тренировъчни пособия, футболни топки, спортни екипи и дооборудване на футболното игрище.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 4 до 7 клас, Брой занимания: 26 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.