Виртуална разходка по света

Описание: Развиване уменията за учене и дигиталните компетентности.
Изисквания: Учениците са заявили желание за включване в дейности за развиване дигиталните компетентности.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.