Мога да пиша и разказвам повече

Описание: Преодоляване на образователни дефицити който срещат затруднения при писане и четене.
Изисквания: Включени ученици с обучителни трудности при писането и четенето.Заявено желание от учениците за включване в групата.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.