Езиковеди

Описание: Преодоляване обучителните трудности на учениците по Бълг.ез.и Литература.
Изисквания: Учениците са заявили желание за включване в групата.Учениците включени в групата имат обучителни затруднения по БЕЛ.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.