Младежта е толерантност и устрем за образование

Описание: Формиране толерантност,приятелство между ученици,родители от различни етноси.
Изисквания: Заявено желание за участие в групата.Включени ученици от различни етноси.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 7 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 20.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.