Спортни игри и танци

Описание: подвижни колективни игри - баскетбол, волейбол, народна топка - начално обучение в правилата и усъвършенстване техниката на спортовете.
Изисквания: Спортно облекло, топки-/баскетболни, волейболни/
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 7 клас, Брой занимания: 62 на Година
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 23, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 23.9.2017 г.