Журналистика

Описание: Ученици от различни възрастови групи могат да възприемат като забавление обучението по български език и литература. Използват се атрактивни форми на комуникация близки до техния начин на живот. Стимулира се себеизразяването, усвояват се нормите на българския език и правописа, търси се информация.
Изисквания: Компютърен кабинет с интернет.
Област: Монтана, Община: Бойчиновци, Населено място: Мадан
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 6 до 8 клас, Брой занимания: 50 на Седмица
Начална дата: 10.10.2016 г., Крайна дата: 6.1.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 6.10.2016 г.