Информационните технологии -моето хоби

Описание: Занимания с ИТ
Изисквания:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 4 на Седмица
Начална дата: 25.9.2017 г., Крайна дата: 15.9.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 27, Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.