Учим се да общуваме

Описание: Развитие на езиково-говорните способности на ученици с логопедични проблеми.
Изисквания: Участниците са ученици от училището с логопедични проблеми.
Област: Добрич, Община: Добрич, Населено място: Добрич
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 5 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 4.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.9.2016 г.