Волейбол

Описание: Волейболната игра по своя характер има общо развиващ характер. Чрез нея се подобрява здравословното състояние,нервно-психическото и физическото здраве на организма. Усъвършенстват се координационните способности.
Изисквания: Изисква от всеки играч ,развити физически и психически качества.По-важните от тях са -бързина ,сила ,издръжливост,ловкост и творческо мислене.
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 8 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 16, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.