Клуб "Човекът и природата"

Описание: Обогатяване на знанията за ролята на човекът за опазване на природната среда.Запознаване с физичните закони; Запознаване с флората и фауната на селището и близкия регион
Изисквания:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 6 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 25.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 7, Тематична област: Природни науки, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.