Народни песни и танци

Описание: Развиване на танцовите умения сред учениците
Изисквания:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 8 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 18, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.