Информационни технологии

Описание: Развиване и усъвършенстване знанията и уменията на учениците за работа с компютър. Повишаване на дигиталните компетентности на учениците.
Изисквания: Желание за развитие на дигитални компетенции на учениците
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 15.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 8, Тематична област: Дигитална компетентност, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.