НВО по Математика

Описание: Работа с ученици за преодоляване на обучителни затруднения
Изисквания:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: Пашови
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 25.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 7, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.