Математиката- лесна-интересна

Описание: Подпомагане на учениците за преодоляване на обучителни затруднения по математика
Изисквания: За ученици със затруднения при усвояване на учебния материал
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 3.11.2017 г., Крайна дата: 30.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 3.10.2017 г.