Модерни танци

Описание: В групата ще се работи по заучаване на основни танцови движения.
Изисквания: няма
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 15.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 18, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 6.10.2016 г.