Подготовка НВО -ДК

Описание: Осигуряване на възможност за допълнително обучение на учениците за да усъвършенстват подготовка си за успешно представяне на НВО Дигитални компетентности. Създаване на устойчиви психологически нагласи и мотивация за ефективно обучение чрез прилагане на нетрадиционни, разнообразни дидактически похвати при различни видове подготовка. Мултикултурна грамотност и осведоменост за глобални процеси, иноваторско мислене. Развитие на личността, социална, гражданска отговорност и интерактивна комуникация
Изисквания: няма
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: Поморие
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 10 до 10 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Дигитална компетентност, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 19.10.2017 г.