Млад ресторантьор

Описание: Допълнителни занимания за ученици от 12 клас с пропуски в обучението си по професионална подготовка в 10 и 11 клас. Дейностите по проекта ще са насочени за преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си поТехнология на кулинарната продукция, актуализация на знанията им по технологично обзавеждане , ЗБУТ и хигиена на храненето и хранително законодателство. . Подготовката включва конкретна работа по отделните компоненти на ДКИ по професията.
Изисквания: Обучителната подкрепа ще повиши мотивацията им за учене и успешно представяне на държавния квалификационен изпит по теория на професията „Ресторантьор” , специалност „Производство и обслужване в ЗХР” и бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: Поморие
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 19.10.2017 г.