Волейбол за напреднали

Описание: Дейността е предназначена за ученици, желаещи да развият техническите умения и физическите качества.
Изисквания: За ученици с интерес за надграждане на уменията.
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: Поморие
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 8 до 10 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 19.10.2017 г.