Млад хотелиер

Описание: Дейността по проекта има за цел да бъдат преодолени образователните дефицити на учениците по технология на хотелиерското обслужване и по технология на допълнителните дейности в туризма. Както и на актуализация на знанията по ЗБУТ
Изисквания: няма
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: Поморие
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2017 г., Крайна дата: 30.6.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 20.10.2017 г.