Усъвършенсване на физкултурни умения

Описание: Извънкласна дейност за мотивиране и тренинг на учениците в спортове.
Изисквания: Издръжливост, дисциплина.
Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 9 до 12 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 22, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 17.9.2016 г.