Четенето -лесно,писането -лесно

Описание: Формиране и развитие на езикови понятия ,развитие на комуникативни умения ,развитие на устната и писмената реч.
Изисквания: Дейност насочена към ученици с обучителни затруднения
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 6.10.2016 г.