Екскурзия и туризъм

Описание: Изграждане на знания и умения за ролята, мястото и значението на културно-историческото наследство, на материалната и духовната култура в развитието на туризма и за основните видове туристически маршрути и ги запознава с изискванията при съставянето им.
Изисквания: Обучаващият да е специалист в тази област
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 11, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 4.10.2016 г.