Изкуства и култура

Описание: Развиване творческите способности на учениците.Организиране изяви на учениците с включване в извънкласните дейности
Изисквания: Музикални възможности на учениците и желание за извънкласна дейност по музика.Наличие на добър метро-ритъм.Подкрепа и съдействие от родител. Възможност за индивидуално обучение на клавишен инструмент.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 8 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 24, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.