Пиша и чета добре

Описание: Задълбочаване знанията на ученика за строежа на езика за правоговорни,правописни,пунктуационни и граматически норми.Развитие на устната и писмена реч,мисленето,паметта и творческите способности.Може да чете и преразказва с помощта на учителя достъпни за възрастта, кратки разкази. Да чете изразително с чувство,
Изисквания: Разграничава звучни и беззвучни съгласни и техните корелативни противопоставяния.Прави разговори между изговор и правопис на съгласните в края на думите. Изговаря с подходяща интонация съобщително и въпросително изречение.Ученикът Съдържанието на изучените произведения на българската и чужда детска литература и българския фолклор.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.