Събития

2017-05-26 | 14:30 | село Обединение, община П.Тръмбеш.

„Авлига пее“ в село Обединение

От 26 до 31 май учениците от групата за извънкласни дейности за занимания по интереси по проект „Твоят час“- ФГ „Златарче“ взеха участие в два фолклорни конкурса: „Заблеяло ми агънце“ в гр.Лясковец и „Авлига пее“ в село Обединение, община П.Тръмбеш. За участието си в конкурсите, учениците подготвиха специален репертоар – песни, свързани с грижите за овцете и овчарите и песни от репертоара на известната и обичана народна певица от северняшкия край - Мита Стойчева. Сред голяма конкуренция и оценявани от компетентно жури, трудът на участниците в групата бе възнаграден с второ място и сребърен медал от събора –надпяване „Авлига пее“, с.Обединение.
На снимката: