Събития

2017-05-18 | 13:30 | гр. Златарица

„Най-бърз математик”

На 18.05. 2017г. в СУ „Св.св. Кирил и Методий” град Златарица се проведе изява състезание „Най-бърз математик” в класната стая на IV a клас в присъствието на родители, преподаватели и директора на училището. Целта на състезанието беше да се покаже на гостите, че учениците могат вече самостоятелно да използват четирите аритметични действия с естествените числа, като допускат рядко изчислителни грешки. Състезанието бе наситено с много задачи от типа: верижки, мълчанки, игри с геометрични фигури и др. Децата бяха разделени на отбори. При решаването на задачите те бяха по –самостоятелни и по- уверени, защото използваха вече научените правила. Всички ученици от групата показаха добри резултати и екипна работа.
На снимката: „Най-бърз математик”