Събития

2016-11-30 | 15:10 | ПУ "Драган Манчов"

„Ефективно общуване“

Целта на тази извънкласна дейност по интереси беше учениците да се запознаят с институциите на територията на Община Велинград. Резултатите, които постигнахме са: усвояване на знания, умения и компетенции за пълноценна социална адаптация и реализация в съвременното общество.Запознаха се със същността и структурите на държавните институции, правата и задълженията при участието им в социалния живот.
На снимката: В пожарната