Събития

2017-03-10 | 11:30 | ДЦДМУ

„Гимнастика“

Основната задача на клуба беше да подпомогне учениците с множество увреждания да подобрят функционирането на опорно-двигателния апарат , да се освободят от психосоматичното напрежение и да се постигне положителен емоционален тонус. Резултатите, които постигнахме с учениците са: преодоляване на дефицитите в моториката, предпазване от деформации на опорно-двигателния апарат, постигане на оптимална двигателна функция и закаляване на детския организъм.
На снимката: Гимнастика за подобряване защитните и автоматични движения