Събития

2017-01-13 | 13:05 | ДЦДМУ

„Учене с Монтесори“

Целта е да се провокира интереса и въображението на учениците с множество увреждания; развитие индивидуалността на всеки ученик чрез създаване на мотивираща, позитивна и приятелска среда на работа.Монтесори заниманията са ефективна форма на терапия и учене при ученици със СОП. Резултатите, които постигнахме с учениците с множество увреждания са: насърчаване на творчеството; подобряване на моторно-двигателната функция и фината моторика на крайниците; развитие умението за решаване на проблеми; насърчаване на себеизразяването; насърчаване приемането на другите.
На снимката: Веселите щипки