Събития

2016-12-23 | 13:01 | Бизнес Център

„Природата е наш дом“

Целите на клуба са учениците да изградят знания и умения, които да доведат до хармония между природата и човека за повишаване и превръщане на училището в привлекателно място за тях. Учениците постигнаха екологосъобразно поведение въз основа на адекватно естественонаучно отразяване на връзките и зависимостите в заобикалящата ги природна среда. Откриваха и развиваха стремежа си за изпитване на удоволствие при контакти със заобикалящата ги природна среда и нейното благотворно въздействие върху общото им самочувствие.
На снимката: Празнична екология-представителна изява