Събития

2017-05-17 | 10:30 | ГПЧЕ „Симеон Радев”- Перник

Публична изява на Вокално инструментална група към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2016/2017 година. Ръководител на групата е г-н Дарин Бърнев. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"
На снимката: Aбитуриенти от випуск 2016/2017 година.